Laseroterapia – Laser żółty – mikropulsowy

Terapia mikropulsami poprawia funkcję nabłonka barwnikowego siatkówki, powodując redukcję obrzęku siatkówki sensorycznej bez jej uszkodzenia.

Metoda skuteczna jest w leczeniu:

  • CSR – Centralna Surowicza Chorioretinopatia – często występująca u młodych, aktywnych zawodowo mężczyzn
  • CME – obrzęk torbielowaty plamki – co pozwala na znaczne zredukowanie a czasem zastąpienie iniekcji doszklistkowych
  • pacjentów z AMD i cukrzycą oraz z zakrzepem żyły środkowej siatkówki

Laser mikropulsowy stosowany jest także w leczeniu jaskry – trabekuloplastyka laserowa MTL – pozwala obniżyć ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Laser żółty – fala światła lasera żółtego powoduje głębszą penetrację do struktur naczyniowych i pigmentowanych oka niż zielona długość fali. W związku z tym wymaga mniej mocy niż laser zielony i można osiągnąć lepsze rezultaty podczas fotokoagulacji siatkówki.

Żółte światło laserowe daje wysoką absorpcję hemoglobiny i znikome wchłanianie w ksantofilu plamki żółtej. Ta długość fali jest pożądana gdy konieczne jest przenikanie przez płyn np. podczas leczenia odwarstwienia lub rozdarcia siatkówki. Wnika również w łagodne zaburzenia pigmentowe i dlatego dobrze się nadaje gdy cel leży w obszarze poprzedniego leczenia fotokoagulacyjnego.

Podstawową zaletą lasera żółtego jest fakt, że przybliża szczytową absorpcję hemoglobiny i znikome wchłanianie w ksantofilu w siatkówce neurosensorycznej. Dlatego zalecany jest do ogniskowego leczenia mikrotętniaków lub innych zmian naczyniowych w rejonie plamki żółtej.

Zaletą lasera żółtego jest to, że wytwarza znacznie mniej rozproszonego światła co daje głębszą penetrację do struktur oka i lepszy efekt leczenia przy zastosowaniu niższego poziomu energii.